Huisregels Sinterklaas UITtocht


Samen zorgen we voor een feestelijke en veilige UITtocht van Sinterklaas. Het evenement heeft
een kindvriendelijk karakter.
Op deze pagina huisregels UITtocht Sinterklaas vindt u alle huisregels en gedragsregels van dit
evenement.


 • Bezoekers moeten aanwijzingen van crew, politie, beveiliging, gemeentelijke BOA’s
  en gastheren en -vrouwen direct opvolgen. Deze zijn belast met toezicht en
  handhaving van deze huis- en gedragsregels;
 • Bezoekers van het evenemententerrein en tijdens de intocht kunnen worden
  verwijderd als zij zich niet houden aan de gedragsregels of geen gevolg geven aan
  gegeven aanwijzingen;
 • Alleen pieten die zijn aangesloten bij de officiële UIttocht en organisatie mogen
  deelnemen. Pieten die niet zijn aangesloten kunnen verwijderd worden als zij zich niet
  houden aan de gedragsregels of geen gevolg geven aangegeven aanwijzingen;
 • Visitatie van personen en/of controle van tassen en dergelijke is mogelijk;
 • Geen agressie, discriminatie en/of discriminerende uitingen;
 • U mag geen voorwerpen meenemen die een gevaar kunnen vormen voor de
  veiligheid en/of openbare orde;
 • Geen geluidsversterking (bijv. geluidsboxen, megafoons) zonder schriftelijke
  toestemming van de organisatie;
 • U mag zonder schriftelijke toestemming van de organisatie geen commerciële
  activiteiten uitoefenen;
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op en in de directe
  omgeving van het terrein is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door
  de organisatie;
 • U kunt de organisatie niet aansprakelijk stellen voor diefstal en/of schade aan
  (persoonlijke) eigendommen;
 • Door het betreden van het evenemententerrein en deelname aan intocht geeft u de
  organisatie toestemming tot het maken van foto- en videomateriaal waar u mogelijk
  op te zien bent;
 • Mensen die de intentie hebben om te demonstreren moeten de aanwijzingen van de
  organisatie opvolgen;
 • Kleine en grote kinderen mogen niet op de dranghekken staan;
 • Bij drukte: let op het dringen van achteren;
 • Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie;
 • In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.